Pracovníci linky poskytují intervenci a poradenství především v oblastech týkajících se dopadu nastavení sexuality na zdraví osob.

Například v těchto oblastech:

  • úzkostně-depresivní syndromy,
  • suicidální tendence či ideace,
  • coming-out,
  • zkušenosti se šikanou či diskriminací
  • možnosti léčby v oblasti zdravotnictví
  • Jiné možnosti intervencí

Pro transgender a genderově rozmanitou klientelu navíc bude možnost konzultovat otázky genderové identity, bude poskytováno poradenství v oblasti přístupu k hormonální léčbě a procesech tranzice.

 

Linka je obsluhována krizovými interventy*kami proškolenými v daných tematických oblastech i krizovém intervenci. Volající tak mají možnost si důvěrně promluvit a v případě potřeby získat doporučení na další konzultaci s terapeutem/psychologem či lékařem, popř. informace o další pomoci a kde ji hledat. V akutních případech je možné i opakované poradenství případu v rozmezí 3-5 setkání.

Společně s klientem pomohou naši interventi najít řešení vhodné pro jeho situaci a potřeby při zachování bezpečného prostoru.

Zavolat